• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

29.06.2020.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske raspisuju Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programima zapošljavanja u 2020. godini.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić posjetio je juče preduzeće “Mladegs pak” u Prnjavoru, gdje je obišao pogon za proizvodnju hrane i sa rukovodstvom razgovarao o uslovima poslovanja.

04.06.2020.

U Centru za kulturu Prnjavor danas je održana jedanaesta sjednica Privrednog savjeta na kojoj je predstavljena analiza „Upitnika za poslovne subjekte opštine Prnjavor“. Istraživanje je izvršeno tokom maja mjeseca kada je ukupno anketirano 526 privrednih subjekata. Nakon toga su predstavljene mjere podrške koje su predložene kao odgovor za ublažavanje posljedica pandemije virusa „COVID-19” na lokalnu privredu.

01.06.2020.

Načelnik opštine Prnjavor poziva sve privrednike sa područja opštine Prnjavor na XI sjednicu Privrednog savjeta u proširenom sastavu, koja će biti održana 04. juna sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama prnjavorskog Centra za kulturu.

21.05.2020.

Opštinska uprava opštine Prnjavor poziva sve poreske obveznike, koji obavljaju djelatnosti kojima je odlukom Štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti, ili koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije virusa korona, da u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa podnesu Poreskoj upravi RS pisanu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate i uplatu pripadajućih doprinosa za april 2020. godine, kako bi što prije bio isplaćen preostali dio plata za april.

Anketa 1

Da li ste upoznati sa strateškim pravcima razvoja opštine?

Anketa 2

Kakva je vaša ocjena opštinske politike prema investitorima u opštini Prnjavor?

Anketa 3

Da li ste upoznati sa izmjenama i dopunama regulacionog plana za poslovnu zonu Vijaka?

Anketa 4

Da li ste zadovoljni kvalitetom javno-privatnog dijaloga u opštini?