• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

21.05.2020.

Opštinska uprava opštine Prnjavor poziva sve poreske obveznike, koji obavljaju djelatnosti kojima je odlukom Štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti, ili koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije virusa korona, da u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa podnesu Poreskoj upravi RS pisanu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate i uplatu pripadajućih doprinosa za april 2020. godine, kako bi što prije bio isplaćen preostali dio plata za april.

16.05.2020.

U toku je izgradnja vodovodne mreže za poslovnu zonu Vijaka. Pogledajte snimke sa gradilišta u zoni.

Vrijednost investicije: 330.000 KM

Investitor: opština Prnjavor.

15.05.2020.

Kompanija Prointer ITSS, u saradnji sa Područnom privrednom komorom Banjaluka, obezbijedila je fond od 110. 000 KM koji će biti podijeljen u vidu bespovratnih grantova malim preduzećima i samostalnim preduzetnicima širom Srpske, u cilju prevazilaženja šteta nastalih u poslovanju zbog pandemije virusa COVID19.

06.05.2020.

Načelnik opštine, Darko Tomaš rekao je na pres konferenciji održanoj nakon sjednice Opštinskog štaba za vanredne situacije, da će privredni subjekti kojima je rad potpuno obustavljen biti oslobođeni plaćanja obaveza koje imaju prema Opštini za period obustave rada, dok će privrednicima koji su imali smanjen obim rada, obaveze biti umanjene.

06.05.2020.

Opština Prnjavor je pokrenula upitnik za poslovne subjekte o uticaju pandemije korona virusa na njihovo poslovanje, kako bi se procijenilo trenutno stanje i definisali prijedlozi mjera podrške privredi.

Anketa 1

Da li ste upoznati sa strateškim pravcima razvoja opštine?

Anketa 2

Kakva je vaša ocjena opštinske politike prema investitorima u opštini Prnjavor?

Anketa 3

Da li ste upoznati sa izmjenama i dopunama regulacionog plana za poslovnu zonu Vijaka?

Anketa 4

Da li ste zadovoljni kvalitetom javno-privatnog dijaloga u opštini?