• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

Centar za investitore u opštini Prnjavor uspostavljen je u okviru Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti po principu „One stop service” („usluga na jednom mjestu“) pristupa za investitore. Cilj Centra je da se investitorima pruže besplatne usluge na jednostavan, efikasan i efektivan način, kao i da im se pomogne da brže realizuju svoje projekte u opštini Prnjavor. Uloga Centra je da se komunikacija s investitorom odvija sa jednog mjesta i time olakša koordinacija svih opšinskih funkcija u cilju ubrzanja i olakšanja ulaganja. Omogućeno je profesionalno i brzo slanje traženih informacija investitoru, i izbjegavaju se moguće greške koje se najčešće pojavljuju ukoliko se komunikacija odvija sa više mjesta unutar Opštine.

Investitor u najkraćem roku dobija sve potrebne informacije, i odgovore na upućene zahtjeve koje podrazumijevaju:

 • Prikupljanje ekonomskih, statističkih i pravnih informacija za potrebe investitora.
 • Pronalaženje adekvatnog građevinskog zemljišta i/ili slobodnih proizvodnih kapaciteta za investiranje.
 • Organizovanje posjeta zainteresovanih investitora potencijalnim poslovnim partnerima na lokalnom području.
 • Predstavljanje kompletnih investicionih projekata opštine zainteresovanim investitorima.
 • Administrativna podrška i pomoć.
 • Stalno praćenje toka predmeta koji se odnose na registraciju privrednog društva kod nadležnih organa, praćenje procedura, savjetovanje u vezi relevantnih zakonskih odredbi, prikupljanje dokumentacije, prikupljanje potrebnih podataka za investitore, koordinaciju aktivnosti u cilju pronalaženja najboljih rješenja za investitore.
 • Ustupanje informacija iz baze podataka sa kojima Centar za investitore raspolaže .
 • Posredovanje u komunikaciji sa nadležnim institucijama na svim nivoima u aktivnostima vezanim za proces registracije privrednog društva i građenja, ishodovanja boravišnih i drugih dozvola, pribavljanje druge dokumentacije tokom investicionog procesa.
 • Posredovanje u pronalaženju lokalnih poslovnih partnera (dobavljači, klijenti i sl).
 • Posredovanje kod pronalaženja stručnih kadrova potrebnih investitoru.

Usluge Centra za investitore

Procedura rada sa investitorima opštine Prnjavor