• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

Profil privrede - Prnjavor 2020.

Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom odnosu sa investitorima.

 • U 2020. godini, opština Prnjavor ima 920 privredna subjekata, od čega 238 pravnih lica sa predatim završnim izvještajem APIF-u za 2020. godinu, a 682 su preduzetnici.
  Dominantna je mikro struktura preduzeća sa 74,8% od ukupnog broja registrovanih privrednih subjekata u Prnjavoru.
  Opština Prnjavor je jedan od lidera u regiji po izvozu proizvoda.
  Posmatrajući period od 2016-2020. godine izvoz opštine Prnjavor je u stalnom porastu. Opština Prnjavor je među četiri opštine u regiji Banja Luka kada je riječ o izvozu. Izvoz opštine Prnjavor se plasira na inostrano tržište bilo da se radi o izvozu roba ili izvozu usluga. 

   
  Glavni izvozni sektori i dalje su: drvoprerada, metaloprerada i prehrambeni sektor.
  Privredni subjekti iz Prnjavora izvoze u  41 zemlju svijeta.
  60% izvoza iz Prnjavora čini izvoz u zemlje EU.
  Zemlje u koje se u 2020. godini najviše izvozilo su: Srbija, Njemačka, UNMIK, Italija, Austrija, Hrvatska i Češka.

Profil privrede 2020.


Profil privrede - Prnjavor 2019.

Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom odnosu sa investitorima.

 • U 2019. godini, opština Prnjavor ima 904 privredna subjekata, od čega 233 pravnih lica sa predatim završnim izvještajem APIF-u za 2019. godinu, a 671 su preduzetnici.
 • Dominantna je mikro struktura preduzeća sa 74,11% od ukupnog broja registrovanih privrednih subjekata u Prnjavoru.
 • Opština Prnjavor je jedan od lidera u regiji po izvozu proizvoda.
 • Prihod opštine Prnjavor u 2019. godini iznosio je 766.491.211,00 KM, što je za oko 4% više nego u 2018. godini, kada je prihod iznosio 740.847.598,00 KM.
 • Prema raspoloživim podacima može se zaključiti da je opština Prnjavor jedan od lidera u regiji kada je riječ o izvozu proizvoda. Posmatrajući period od 2015-2019. godine izvoz opštine Prnjavor je u stalnom porastu. Opština Prnjavor je među četiri vodeće opštine u regiji Banja Luka kada je riječ o izvozu. Izvoz opštine Prnjavor se plasira na inostrano tržište bilo da se radi o izvozu roba ili izvozu usluga. 

  • Glavni izvozni sektori i dalje su: drvoprerada, metaloprerada i prehrambeni sektor
  • Privredni subjekti iz Prnjavora izvoze u  41 zemlju svijeta.
  • 54% izvoza iz Prnjavora čini izvoz u zemlje EU.
  • Zemlje u koje se u 2019. godini najviše izvozilo su: Srbija, Njemačka, UNMIK, Italija, Austrija, Hrvatska i Češka.

Profil privrede 2019.


Profil privrede - Prnjavor 2018.

Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom odnosu sa investitorima. U 2018. godini, opština Prnjavor imala je ukupno 899 privredna subjekta, koji su ostvarili dobit od 45,8 miliona KM (oko 23,4 miliona EUR).

Opština Prnjavor je jedan od lidera u regiji po izvozu proizvoda. U 2018. godini Prnjavor je ostvario izvoz od 223,5 miliona KM, a uvezao robe i usluga u vrijednosti od 126,2 miliona KM. Glavni izvozni sektori su: drvoprerada, metaloprerada i prehrambeni sektor. Privredni subjekti iz Prnjavora izvoze na 5 kontinenata, u 41 zemalju svijeta. Izvoz Prnjavora čini 10,1% ukupnog izvoza Banjalučke regije, 5,5% ukupnog izvoza Republike Srpske, a 1,8% ukupnog izvoza BiH.

Opština Prnjavor ima snažnu prerađivačku industriju:

 • Najveći broj MSP (25%) je iz prerađivačke industrije.
 • 31% svih prihoda opštine Prnjavor ostvaruje se u prerađivačkoj industriji.
 • Privredni subjekti iz prerađivačke industrije ostvarili su najveću dobit (oko 50%) i najveći su poslodavci – 33 % od ukupnog broja zaposlenih radi u prerađivačkoj industriji.
 • 57% ukupnog izvoza ostvaruju privredni subjekti u prerađivačkoj industriji.

Prnjavor nastavlja da ulaže u sektore sa potencijalima za razvoj, koji imaju dugu tradiciju: metaloprerada, drvoprerada, prehrambena industrija, građevinski sektor i trgovina.