• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Vlada Republike Srpske

 

Ministarstvo industrije, energetike i rudarsva

 

Ministarstvo uprave i lokalme samouprave

 

Ministarstvo pravde

 

Ministarstvo finansija

 

Ministarstvo prosvjete i kulture

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

 

Ministarstvo porodice omladine i sporta

 

Ministarstvo trgovine i turizma

 

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite

 

Ministarstvo saobraćaja i veza

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarsvo i ekologiju

 

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica

 

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

 

Poreska uprava Republike Srpske

 

Republički zavod za statistiku Republike Srpske

 

RARS republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća

 

APIF Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

 

Republička uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove, pj Prnjavor

 

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

 

Elektroprivreda Republike Srpske

 

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

 

Savez opština i gradova RS

 

Care International BiH

 

UNDP BiH

 

GIZ Deutsche Gessellschaft für Internationale Zusammenarbeit

 

Vanjskotrgovinska komora BiH

 

Područna privredna komora Banja Luka

 

OSCE Mission to Bosnia and Hercegovina

 

Vijeće Evrope BiH

 

EDA Agencija za razvoj preduzeća

 

PREDA Agencija za razvoj grada Prijedora

 

ICBL Inovacioni centar Banja Luka

 

GEA Centar za istraživanje i studije

 

Caritas Švicarske

 

Osnovni sud Prnjavor

 

Notar Vlado Vidić

Tel: 051/641-050, Ul. Laze Lazarevića

 

Notar Slavica Kuzmanović

Tel: 051/641-101

 

Lokalni i entitetski mediji

Spisak lokalnih i entitetskih medija