• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Akcioni plan zapošljavanja opštine Prnjavor za period 2018-2020. godina usvojen je na sjednici Privrednog savjeta opštine Prnjavor održanoj dana 24.04.2018. godine. Akcioni plan predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja i uspostavljanja efikasnog sistema tržišta rada, kojim se definišu prioriteti i ciljevi politike zapošljavanja. Identifikovano je 17 aktivnih mjera zapošljavanja koje će biti realizovane u periodu 2018 – 2020.

Dokument sadrži plan implementacije (detaljno za 2018. godinu), u kome se utvđuju programi, mjere i projekti koji će se realizovati na teritoriji opštine kako bi se dostigli zacrtani ciljevi i postiglo održivo povećanje zaposlenosti. Osnov za utvrđivanje Akcionog plana predstavlja  Strategija zapošljavanja Republike Srpske za period 2016 - 2020. godine i Strategija razvoja Opštine Prnjavor 2012-2020. godine.

Akcioni plan odgovara na pitanja kako da lokalna zajednica, u okviru svojih mogućnosti i korištenjem potencijala svih relevantnih partnera na tržištu rada, interveniše i olakša nezaposlenim da steknu potrebne uslove za zaposlenje, i kako da sistemski interveniše da bi se ovaj problem ublažio u budućnosti.

Članovi Savjeta su značajni akteri na tržištu rada opštine:

  • Predstavnici srednje stručne škole
  • Predstavnici zavoda za zapošljavanje,
  • Predstavnici Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti opštine i
  • Predstavnici lokalnih preduzeća.

Savjet djeluje kao stalna radna grupa u okviru Privrednog savjeta i zadužen je za identifikaciju, iniciranje i praćenje provođenja mjera za zapošljavanje na području opštine, kao i za ostale aktivnosti značajne za usklađivanje ponude i tražnje na tržištu rada opštine. Savjet vrlo uspješno djeluje od oktobra 2017. godine u obliku radne grupe za izradu Akcionog plana zapošljavanja opštine Prnjavor za period 2018 – 2020. godina, a odluka o uspostavljanju Savjeta će doprinijeti neophodnoj održivosti rada Savjeta i nakon usvajanja Akcionog plana.

Sjednica Savjeta za zapošljavanje opštine Prnjavor

stratesko planiranje

Izvor: EDA

Akcioni plan zapošljavanja 2018-2020. možete preuzeti ovdje.