• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

      IMG 2078 678x381                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poštovani privrednici, preduzetnici i potencijalni investitori, 

 

Dobrodošli na internet stranicu Invest Prnjavor – internet servis namjenjen isključivo privatnom sektoru! Želimo da Prnjavor svima bude ugodno mjesto za poslovanje, u kome je Gradska uprava grada Prnjavora vaš partner i oslonac u svakom pogledu!

Dinamičan razvoj lokalne privrede predstavlja naše zajedničko, ključno strateško opredjeljenje. Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja je, u tom smislu, ne samo namjera, već i čvrsta obaveza Gradske uprave grada Prnjavora, sa ciljem da ojačamo postojeće privredne subjekte, da pomognemo da postanete konkurentniji, kako na domaćem, tako i inostranom tržištu, da pružimo podršku vašem razvoju, izađemo vam u susret kada se suočavate sa problemima, kao i da privučemo nove direktne investicije, koje će dalje doprinjeti da od „Male Evrope“, Prnjavor postane „Evropa u malom“.

Na internet stranici Invest Prnjavor možete se informisati o stanju lokalne privrede – redovno ćemo vas izvještavati o privrednim kretanjima, trendovima u razvoju preduzetništva, zapošljavanju, opštem finansijskom poslovanju privrednih subjekata, spoljnotrgovinskim trendovima, kao i stanju u sektorima sa potecijalom za razvoj. Ovo je mjesto na kome ćemo sa zadovoljstvom promovisati najuspješnije privrednike i preduzetnike, najveće poslodavce, investitore i izvoznike, kao primjer za druge.

Potencijalni investitori moći će da se informišu o dostupnim lokacijama za investiranje i njihovoj opremljenosti putnom, komunalnom i poslovnom infrastruktrom, kao i trenutnoj ponudi poslovnog prostora. Vodič za investitore i Vodič za izdavanje građevinskih dozvola pomoći će vam da dobijete početne informacije o koracima u osnivanju biznisa, troškovima poslovanja, i svim uslugama dostupnim u okviru Centra za investitore u okviru Odsjeka za razvoj i preduzetništvo. Uz to, potencijjalni investitori će moći da se informišu o već prisutnim investitorima, prioritetnim sektorima za ulaganjem ključnim dobavljačima i dostupnim ljudskim resursima.

Mikro, mala i srednja preduzeća, kao i preduzetnici redovno će dobijati aktuelne servisne informacije i vijesti, kao i planiranoj programskoj podršci preduzetništvu u svim fazama poslovanja, u vidu novčane i nenovčane podrške, podsticaja, subvencija i bespovratne pomoći, kao i mogućnostima za edukaciju i učešće u projektima namjenjenih jačanju konkurentnosti privrede.

Od naročitog značaja za sveukupan privredni razvoj grada Prnjavora je kontinuitet i kvalitet javno-privatnog dijaloga, koji se odvija putem Privrednog savjeta i drugih vidova direktne komunikacije gradonačelnika i Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti sa predstavnicima privrede. Na ovoj internet stranici, moći ćete da se informišete o čemu se razgovaralo na sastancima Privrednog savjeta, ali i da pratite predložene incijative, način na koji su razmatrane i na koji način se rješavaju. Ova internet stranica treba da bude forum za sve privrednike i preduzetnike, mogućnost da se i njihov glas čuje, putem uključivanja u različite vidove vaninstitucionalnog javno-privatnog dijaloga.

Uspjeh svih nas zavisiće od zajedničkog angažovanja svih lokalnih resursa, povećavanja produktivnosti, boljeg marketinškog nastupa, kao i sposobnosti da se prilagodimo novim, dinamičnim promjenama i uslovima na tržištu u zemlji i regionu!

S poštovanjem,

Darko Tomaš,
Gradonačelnik