• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

PREDUZETNIČKI PORTAL REPUBLIKE SRPSKE

pprs

Na Preduzetničkom portalu Republike Srpske možete pronaći sve zakonske i podzakonske akte, pravilnike, strategije, programe i informacije o dokumentima u izradi – sve što se odnosi na MSP i preduzetništvo.


AGENCIJA ZA RAZVOJ PREDUZEĆA (EDA)

eda

Na internet prezentaciji Agencije za razvoj preduzeća (EDA) možete naći korisne publikacije o konkurentnosti i razvoju MSP i preduzetništva.


KLJUČNI AKTI


ODABRANI NASLOVI


REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

rars

Aktuelne informacije o aktivnostima u oblasti razvoja MSP i preduzetništva možete pratiti na internet prezentacije Republičke agencije za razvjoj MSP


EVROPSKA KOMISIJA

ek

Na internet prezentaciji Evropske komisije, možete se upoznati sa svim EU direktivama i ostalim propisima koji se odnose na razvoj malih i srednjih preduzeća.

horizon2020

eurostars


VLADA REPUBLIKE SRPSKE
NOTAR VLADO VIDIĆ

Tel: 051/641-050

Ul. Laze Lazarevića


NOTAR SLAVICA KUZMANOVIĆ

Tel: 051/641-101