• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

Prihvatajući pokretačku i integrativnu ulogu u ostvarenju vizije ekonomskog razvoja opštine Prnjavor, Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, Odsjek za razvoj i preduzetništvo:

 • Kontinuirano radi na UNAPREĐENjU POSLOVNOG OKRUŽENjA,
 • PRUŽA USLUGE I PODRŠKU PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA u osnivanju, razvoju konkurentnosti i rješavanju njihovih konkretnih problema,
 • Koordinira SPROVOĐENjE STRATEGIJE INTEGRISANOG RAZVOJA OPŠTINE Prnjavor u dijelu ekonomskih sektorskih ciljeva programa, projekata i mjera,
 • Organizuje i vodi JAVNO-PRIVATNI DIJALOG u opštini Prnjavor,
 • Prikuplja INICIJATIVE PRIVATNOG SEKTORA, formuliše ih i upućuje ih na razmatranje i koordinira proces njihovog rješavanja,
 • Promoviše opštinu Prnjavor kao povoljno mjesto za investiranje, obezbijeđuje informacije za potencijalne investitore i pruža podršku postojećim investitorima,
 • UPRAVLjA PROJEKTIMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA.

Izvještaj o radu Odjeljenja za LER za 2018. godinu


Polugodišnji izvještaj Odjeljenja za LER, 01.01.2018.-30.06.2018.


Misija Odsjeka za LER
Misija Odsjeka za LER
Misija Odsjeka za LER

Odsjek za razvoj i preduzetništvo posvijećen je:

 • Unapređenju EFIKASNOSTI, kako u pogledu bržih, kvalitetnijih, dostupnijih i jeftinijih usluga, sa pojednostavljenim procedurama prilagođenim privrednim subjektima,
 • Jačanju TRANSPARENTNOSTI, kroz javnost u radu, rad Privrednog savjeta, održavanje dana „otvorenih vrata“ za preuzetnike i blagovremeno objavljivanje svih informacija od značaja za privatni sektor na internet prezentaciji,
 • Ostvarivanju maksimalnog UČEŠĆA privrednih subjekata u odlučivanju o svim bitnim pitanjima iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja Prnjavora;

OPŠTINA PRNJAVOR - ISTINSKI PARTNER PRIVATNOG SEKTORA U KREIRANJU POVOLJNOG POSLOVNOG OKRUŽENJA I JAČANJU KONKURETNOSTI PRIVREDE

Misija Odsjeka za LER
Misija Odsjeka za LER