• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Sektorski ciljevi razvoja opštine Prnjavor

Ciljevi razvoja opštine Prnjavor grupisani su u tri sektorska plana:

 

 

Usklađenost, integrisanost, komplementarnost i međusobni uticaj sektorskih planova

Kod definisanja elemenata u svakom od tri sektorska plana se vodilo računa o tome da implementacija bilo kojeg od navedenih planova ne utiče negativno na implementaciju i rezultate ostalih planova.

Tako je kod definisanja elemenata u planu ekonomskog razvoja uzet u obzir uticaj na životnu sredinu, ali i na društveni razvoj, pa su predviđene intervencije usklađene sa težnjom lokalne zajednice da na najbolji mogući način iskoristi ograničene lokalne resurse i da bude atraktivna ne samo za poslovanje, nego i za život, nudeći više prilika za zapošljavanje stanovništva. Predviđeni projekti i mjere treba da dovedu do novih investicija i razvoja privrede u uslovima unapređene poslovne infrastrukture i poljoprivrede podržane podsticajima i savjetodavnom podrškom, ali bez štetnih posljedica po životnu sredinu, kako bi bio moguć i razvoj turizma. Takođe je potrebna bliska saradnja sa subjektima koji djeluju prvenstveno u oblasti društvenog razvoja u pogledu poboljšanja radne snage.

Intervencije sadržane u sektoru društvenog razvoja su usmjerene na dalje poboljšanje društvene i komunalne infrastrukture kao osnove za unapređenje usluga, što će dati i doprinos atraktivnosti opštine Prnjavor kao lokacije pogodne za investiranje, te zaštiti životne sredine. Intervencije usmjerene na obogaćivanje sadržaja u oblasti sporta i kulture utiču na kvalitet života u lokalnoj zajednici, ali i omogućavaju očuvanje i promociju identiteta multietničke zajednice, a posebna pažnja je posvećena unapređenju odnosa sa dijasporom.

Sektorski plan zaštite životne sredine uključuje unapređenja u oblasti upravljanja otpadom, te potrebu za poboljšanjima u oblasti energetske efikasnosti, ali i prisustvo rizika od elementarnih nepogoda, uz uspostavljanje kapaciteta za praćenje stanja u oblasti životne sredine.

 

PLAN EKONOMSKOG RAZVOJA

PLAN DRUŠTVENOG RAZVOJA

PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE