• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

U okviru Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Gradske uprave grada Prnjavor formiran je Odsjek za razvoj i preduzetnišvo sa ciljem da se na sistematičan način doprinosi poboljšanju poslovnog okruženja, povećanju konkurentnosti privrednih subjekata, smanjenju nezaposlenosti i poboljšanju sveukupnog kvaliteta života svih građana grada Prnjavor.

Odsjek je ključni nosilac i koordinator zadataka i aktivnosti usmjerenih na unapređenje razvojnih procesa na teritoriji Grada Prnjavor putem:

 • Promocije grada Prnjavor kao povoljnog poslovnog okruženja,
 • Pružanja podrške privrednim subjektima i preduzetnicima koji posluju na teritoriji grada Prnjavor,
 • Promovisanja lokalne privrede,
 • Pronalaženja i privlačenja domaćih i stranih investitora,
 • Unapređenja i skraćenja administrativnih procedura,
 • Izrade i realizacije strategije integrisanog lokalnog razvoja,
 • Pronalaženja donatorskih sredstava za razvojne projekte,

Plan rada i ciljevi Odsjeka podeljeni su u nekoliko oblasti, glavni pravci delovanja su usmjereni ka privlačenju domaćih i stranih investicija i pomoć postojećoj poslovnoj zajednici. Svojim radom Odsjek nastoji da unaprijedi poslovnu klimu u grada Prnjavor i podstakne brži ekonomski razvoj opštine i poboljšanje kvaliteta života, a glavni zadaci podrazumjevaju:

 • Pripremu promotivnih materijala, koji pozicioniraju grad Prnjavor kao povoljno mjesto za ulaganje, poslovanje i život,
 • Kreiranje i ažuriranje baza podataka značajnih za privlačenje potencijalnih investitora i poslovanje postojeće privrede,
 • Uspostavljanje i vođenje javno-privatnog dijaloga,
 • Blagovremeno informisanje potencijalnih investitora i postojećih privrednika o uslovima za poslovanje, mogućnostima za ulaganje, raspoloživim programima podrške i podsticajima na lokalnom i nacionalnom nivou
 • Identifikovanje potreba i problema, prikupljanje i realizovanje inicijativa lokalne poslovne zajednice u saradnji sa privatnim, javnim i nevladinim sektorom, kao i podsticanje privatno javnog dijaloga.
 • Priprema i praćenje realizacije projekata u vezi sa lokalnim ekonomskim razvojem.
 • Jačanje kapaciteta za upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem u okviru projekta GIZ EU ProLocal