• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Grada Prnjavor kroz Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti kao i Centar za investitore podržava zainteresovane privrednike i investitore kako bi ostvarili svoju investiciju na području Grada na brz i efikasan način, uz što niže troškove i administrativne procedure. U tu svrhu, na raspolaganju su sljedeće usluge:

1

Podrška pri pronalaženju pogodne lokacije za investiranje

Dostavljanje informacija o parcelama za izgradnju i pokretanje investicije - dostupnost, vlasništvo, karakteristike zemljišta, okvirni troškovi i način kupovine, stanje infrastrukture, olakšice pri kupovini i slično.
Dostavljanje informacija o dostupnim korištenim (brownfield) objektima za iznajmljivanje ili kupovinu.
Posredovanje pri kontaktima sa nadležnim institucijama i organizacionim jedinicama Grada Prnjavor u vezi pronalaska pogodne lokacije.
Organizovanje obilaska lokacija i posredovanje pri pregovorima sa privatnim vlasnicima (ako su objekti ili zemljište u privatnom vlasništvu).

2

Podrška pri registraciji preduzeća

Dostavljanje informacija o uslovima, postupku i troškovima osnivanja privrednog društva (d.o.o. ili AD). Povezivanje sa nadležnim institucijama i posrednicima (jednošalterski sistem APIFa, notari, Poreska uprava itd.). Informacije o neophodnoj dokumentaciji, izradi pečata, fiskalizaciji, ulasku u PDV sistem, dobijanju carinskog broja i ostalim aspektima registracije u administrativnom i troškovnom smislu. Podrška po zahtjevu investitora u specifičnim koracima procesa.

2

Podrška promociji lokalne privrede

Dostavljanje informacija preduzetnicima i privrednicima o događajima od značaja za poslovanje (sajmovi, poslovni susreti i sl.). Promocija lokalnih preduzeća i preduzetnika kroz različite kanale (Internet/web, vodiči, oglašavanje, FB, ppt).

4

Poslovno povezivanje i posredovanje

Posredovanje u nastupu domaćih preduzetnika na ciljanim sajmovima i B2B susretima. Posredovanje i povezivanje preduzeća koja ne posluju na području Grada Prnjavor sa lokalnim preduzećima radi uspostavljanja kooperantskih odnosa. Posredovanje pri pronalasku adekvatnih konsultanata za popunjavanje aplikacija za grant sredstva kod donatora, izradu poslovnih planova i investicionih studija. Dostavljanje informacija o dobavljačima sirovina i repromaterijala na lokalnom nivou koji podržavaju industrijske proizvođače. Povezivanje sa institucijama koje su od interesa za poslovanje - Zavodom za zapošljavanje na lokalnom nivou, Privrednom komorom RS, Predstavništvima RS u svijetu, FIPA-Agencijom za promociju stranih investicija, predstavništvima trgovinskih odjela stranih ambasada u BiH, obrazovnim institucijama, projektantskim kućama, računovodstvenim biroima kao i sa pravnim i notarskim uredima na području Grada Prnjavor.

5

Dostavljanje informacija i zastupanje u procesu izdavanja lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole

Dostavljanje informacija o procesu i troškovima izdavanja lokacijskih uslova i uslovima gradnje na lokalitetu, načina utvrđivanja visine troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta. Dostavljanje informacija i zastupanje u procesu podnošenja zahtjeva za izdavanja lokacijskih uslova, građevinske dozvole, zatim načina utvrđivanja visine troškova rente i izdavanja građevinske dozvole, ekološke dozvole, protivpožarne saglasnosti, vodne saglasnosti, poljoprivredne saglasnosti, elektro i telekomunikacione saglasnosti. Dostavljanje informacija i podrška u procesu podnošenja zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole.

6

Dostavljanje informacija iz oblasti tržišta rada

Dostavljanje informacija zainteresovanim investitorima o dostupnoj radnoj snazi na području Grada Prnjavor.
Dostavljanje informacija o troškovima rada na području Grada.
Dostavljanje informacija o obrazovnim institucijama na području opštine i bližem okruženju.
Dostavljanje informacija o odredbama radnog zakonodavstva.

7

Savjetovanje kod pristupa podsticajima i grantovima

Dostavljanje informacija o dostupnim podsticajima ili grant sredstvima za razvoj poslovnih aktivnosti.
Savjetovanje i podrška prilikom prijave za dodjelu podsticaja ili grant sredstava.