• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Zaposlenost i nezaposlenost u opštini Prnjavor

 

Grafikon zaposlenost

                             Izvor: Poreska uprava Republike Srpske, Zavod za zapošljavanje RS

Grafikon 10. Trend zaposlenosti i nezaposlenosti u opštini Prnjavor 2016.-2018. godine

 

Na području opštine Prnjavor  broj zaposlenih 31.12.2018. godini,  iznosio je 5.999.

Tabela 1- Broj zaposlenih na području opštine Prnjavor.

Broj zaposlenih na području opština Prnjavor

 

Godina

2016.

2017.

2018.

Prnjavor

6.852

7.039

5.999

Izvor: Poreska uprava Republike Srpske

 

 

AKTIVNA PONUDA RADNE SNAGE NA PODRUČJU OPŠTINE PRNJAVOR ZAKLJUČNO SA 31.08.2019. GODINE

Квалификациона структура УКУПНО Жене ПРОЦЕНАТ ОД УКУПНО
       
0   Без школе 94 45  
1   Неквалификовани радници      114 42 14,40
2   ПК-НСС радници               17 6 1,18
3   Квалификовани радници        554 207 38,37
4   Техничари ССС                478 310 33,10
5   ВКВ специјалисти             7 0 0,48
6-1 Виша стручна спрема          13 8 0,90
7-1 ВСС 180 ECTS                 31 26 11,57
7-2 ВСС 240 ECTS,4г,5г,6г        125 88  
7-3 Мастер 300 ECTS              10 9  
7-4 Магистар стари програм       0 0  
8   Доктори наука                1 0  
       
  У К У П Н О      1444 741 100,00
Izvor podataka: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Detaljnije o dostupnoj radnoj snazi u opštini Prnjavor možete se informisati ovdje.