• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Zaposlenost i nezaposlenost u opštini Prnjavor

 zaposleni i nezaposleni

                             Izvor: Poreska uprava Republike Srpske, Zavod za zapošljavanje RS

Grafikon 10. Trend zaposlenosti i nezaposlenosti u opštini Prnjavor 2019.-2022. godine

 

Na području opštine Prnjavor  broj zaposlenih 31.12.2022. godini,  iznosio je 7.528.

Tabela 1- Broj zaposlenih na području opštine Prnjavor.

Broj zaposlenih na području opština Prnjavor

 

Godina

2020.

2021.

2022.

Prnjavor

6.688

6.890

7.528

Izvor: Poreska uprava Republike Srpske

 

 

AKTIVNA PONUDA RADNE SNAGE NA PODRUČJU OPŠTINE PRNJAVOR ZAKLJUČNO SA 31.12.2022. GODINE

Квалификациона структура УКУПНО Жене
     
0   Без школе 37 15
1   Неквалификовани радници      95 42
2   ПК-НСС радници               9 3
3   Квалификовани радници        253 100
4   Техничари ССС                235 157
5   ВКВ специјалисти             1 0
6-1 Виша стручна спрема          10 6
7-1 ВСС 180 ECTS                 20 13
7-2 ВСС 240 ECTS,4г,5г,6г        67 51
7-3 Мастер 300 ECTS              4 4
7-4 Магистар стари програм       0 0
7-5 ВСС 360 ECTS                 0 0
8   Доктори наука                0 0
     
  У К У П Н О      731 391

Izvor podataka: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Detaljnije o dostupnoj radnoj snazi u opštini Prnjavor možete se informisati ovdje.