• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

25.09.2018.

Kao jedna od planiranih aktivnosti u okviru projekta KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže, održana je posljednja od četiri planirane obuke, ovaj put na temu unapređenja poslovnog modela. Radionici je prisustvovalo dvadeset direktora i njihovih saradnika iz metalske i drvoprerađivačke industrije, konsultanti, predstavnici Mašinskog fakulteta i međunarodnih organizacija koji su imali priliku da se upoznaju sa inovacijama poslovnog modela i alatom Business Model Canvas. Istaknuta je važnost promišljanja i promjena pojedinih segmenata biznisa u funkciji stvaranja i isporuke veće vrijednosti za kupca i ostvarivanja većeg profita.

25.06.2018.

U okviru projekta KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže, organizovana je dvodnevna obuka za direktore preduzeća i njihove saradnike na temu “Organizacija i operativno upravljanje preduzećem”.

17.05.2018.

U okviru projekta Kreiranje regionalne inovacione mreže (KRIN), organizovana je dvodnevna obuka za direktore preduzeća i njihove saradnike na temu „Upravljanje ljudskim resursima u industrijskim preduzećima“.

03.05.2018.

U okviru projekta KRIN, organizovana je dvodnevna obuka za direktore preduzeća i njihove saradnike na temu „Unapređenje procesa i procedura u industrijskim preduzećima“. Učesnici radionice, među kojima su bili i privrednici Prnjavora su imali priliku da se upoznaju sa metodama i tehnikama kojima se može povećati produktivnost procesa u njihovim firmama i ostvariti uštede vremena.