• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

25.09.2018.

Kao jedna od planiranih aktivnosti u okviru projekta KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže, održana je posljednja od četiri planirane obuke, ovaj put na temu unapređenja poslovnog modela. Radionici je prisustvovalo dvadeset direktora i njihovih saradnika iz metalske i drvoprerađivačke industrije, konsultanti, predstavnici Mašinskog fakulteta i međunarodnih organizacija koji su imali priliku da se upoznaju sa inovacijama poslovnog modela i alatom Business Model Canvas. Istaknuta je važnost promišljanja i promjena pojedinih segmenata biznisa u funkciji stvaranja i isporuke veće vrijednosti za kupca i ostvarivanja većeg profita.

21

 

Direktori preduzeća su bili veoma zadovoljni održanom radionicom, a mnoge od njih je navela na razmišljanja o načinima unapređenja postojećih poslovnih modela.

Projekat KRIN kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – EU ProLocal koji implementira GIZ. Projekat doprinosi poboljšanju konkurentnosti MSP u sektorima metaloprerade i droprerade u Prijedoru, Kozarskoj Dubici, Gradišci, Laktašima, Prnjavoru, Derventi i Banjaluci kroz umrežavanje ključnih aktera i rješavanje nedostataka tržišta. Budžet projekta je 233.795 KM koji je kofinansiran od strane Evropske unije u iznosu od 186.498 KM. Više informacija o projektu KRIN je dostupno ovdje.

Autor Eda

https://edabl.org/odrzana-radionica-o-poslovnim-modelima-kreiranje-i-isporuka-vece-vrijednosti-za-kupce-kao-pretpostavka-profitabilnijeg-poslovanja/