• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

KP „Vodovod“ a.d. PRNJAVOR

vodovodDirektor: Ljubiša Sibinčić
Adresa: Živojina Preradovića bb

Prnjavor

Telefon: 051/655-468

Dežurna služba: 051/695-236
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Website: www.vodovod-prnjavor.com

Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja i distribucija vode i odvodnja otpadnih voda.

Osnovno državno javno komunalno preduzeće „Vodovod“ Prnjavor osnovano je Odlukom Skupštine opštine Prnjavor broj 01-013-109/02 od 27.06.2002. godine, na izdvojenom dijelu imovine JKODP „Park“ Prnjavor. Upisano je u Sudski registar i radi samostalno od 01.07.2002. godine.  U 2005. godini izvršena je statusna promjena – vlasnička transformacija prodajom dijela državnog kapitala prema Zakonu o privatizaciji državnog kapitala u preduzeću, tako da preduzeće od 15.12.2005. godine posluje pod nazivom Komunalno preduzeće „Vodovod“ a.d. Prnjavor.

Vodosnabdijevanje grada Prnjavora preduzeće dijelom vrši zahvatanjem vode iz akumulacionog jezera Drenova, a dijelom sa izvorišta Povelič. Preduzeće posjeduje gradsku vodovodnu mrežu u dužini od oko 232000 metara, seosku vodovodnu mrežu u dužini od oko 115000 metara, kanalizacionu mrežu u dužini oko 50000 metara, Fabriku za preradu pitke vode u Kremnoj, više distributivnih rezervoara, kao i magistralne i distributivne cjevovode. Takođe, preduzeće posjeduje sredstva i mašine potrebne za obavljanje osnovne djelatnosti preduzeća.

Detaljnije informacije o KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor možete pronaći ovdje.


Izvještaj o radu o KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor u 2017. godini možete preuzeti ovdje.

Izvještaj o radu o KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor u 2018. godini možete preuzeti ovdje.

Izvještaj o radu o KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor u 2021. godini možete preuzeti ovdje.


KP „Park“ a.d. PRNJAVOR

parkDirektor: Živojin Novarlić
Adresa: Živojina Preradovića bb

Telefon: 051/660-685

Društvo  je do 01.04.1975. godine poslovalo u sastavu GIK Standard, a od 01.04.1975. godine osnovano je i radilo je pod nazivom Komunalna radna organizacija ,,PARK”  Prnjavor. Sada posluje pod nazivom Komunalno preduzeće ,,PARK” a.d. Prnjavor i pravni je sljedbenik Osnovnog državnog javnog komunalnog preduzeća ,,PARK”  Prnjavor. Promjena statusa i oblika svojine državnog kapitala je izvršena 2005. godine shodno odredbama o privatizaciji državnog kapitala Republike Srpske.

Dana, 15.12.2005. godine izvršen je upis promjene svojine državnog kapitala u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnog kapitala (Sl. gl. RS 24/98) i promjena oblika u skladu sa Zakonom o preduzećima (Sl. gl. RS 24/98) pa od tada preduzeće posluje pod nazivom Komunalno preduzeće ,,Park” a.d. Prnjavor.

Skraćeni naziv preduzeća: KP „PARK“ a.d.Prnjavor.

Osnovna djelatnost preduzeća je prikupljanje neopasnog otpada. Ostale djelatnosti su:

 • Obrada i odlaganje neopasnog otpada, šifra 38.21;
 • Reciklaža (prerada) razvrstanih materijala, šifra 38.32;
 • Drumski prevoz robe, šifra 49.41;
 • Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing), šifra 68.20;
 • Osnovno čišćenje zgrada, šifra 81.21;
 • Ostale djelatnosti čišćenja, šifra 81.29;
 • Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina, šifra 81.30;
 • Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti, šifra 93.29;
 • Pogrebne i pripadajuće djelatnosti, šifra 96.03.

Detaljnije informacije o KP „Park“ a.d. Prnjavor možete pronaći ovdje.


Izvještaj o radu o KP „Park“ a.d. Prnjavor u 2017. godini možete preuzeti ovdje.

Izvještaj o radu o KP „Park“ a.d. Prnjavor u 2018. godini možete preuzeti ovdje.

Izvještaj o radu o KP „Park“ a.d. Prnjavor u 2021. godini možete preuzeti ovdje.


Izvještaj o poslovanju komunalnih preduzeća u 2017. godini možete preuzeti ovdje.

Izvještaj o poslovanju komunalnih preduzeća u 2018. godini možete preuzeti ovdje.