• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

 24.10.2019.

Načelniku opštine Prnjavor Darku Tomašu danas je u Budvi, na Konferenciji o ekonomiji – Montenegro 2019: „Sinergija – ključ uspjeha Regiona“, u prisustvu eminentnih ličnosti iz BiH, Srbije, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore, svečano uručen prestižni BFC SEE sertifikat (Business Friendly Certification South East Europe – Sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju).

 BFC SEE je osmišljen kao putokaz ka aktivnostima koje će omogućiti lokalnoj samoupravi potpunu organizovanost i efikasnost u pružanju informacija ka privredi, kao i u korišćenju istih za određivanje konkurentskih prednosti.

Program sertifikacije ujedno ima za cilj da unaprijedi saradnju svih aktera koji su uključeni u proces privlačenja i realizacije investicija, kao i da promoviše standarde koji utiču na kreiranje povoljne poslovne klime. Dakle, kvalitetnija interna organizacija gradskih administracija, kao i eksterna prepoznatljivost od strane investitora i drugih zainteresovanih aktera, glavne su prednosti koje lokalne samouprave ostvaruju pristupanjem BFC SEE procesu.

Opština Prnjavor ispunila je kriterijume programa sertifikacije gradova/opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi BFC SEE i na taj pridružila se “porodici” lokalnih zajednica u Srpskoj koje su zaslužili ovaj prestižni regionalni sertifikat.

Opština Prnjavor ostvarila je visokih 89 od maksimalnih 100 procentnih bodova.

bfc0

 bfc3

 

bfc4

bfc5

bfc6

 

Anketa 1

Da li ste upoznati sa strateškim pravcima razvoja opštine?

Anketa 2

Kakva je vaša ocjena opštinske politike prema investitorima u opštini Prnjavor?

Anketa 3

Da li ste upoznati sa izmjenama i dopunama regulacionog plana za poslovnu zonu Vijaka?

Anketa 4

Da li ste zadovoljni kvalitetom javno-privatnog dijaloga u opštini?