• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

21.12.2022.

Obavještavamo sve zainteresovane da je otvoren Javni poziv za podršku start-up kompanijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru koji se finansira u okviru projekata EU4Agri-Recovery i EU4BusinessRecovery .

15.12.2022.

Firma Wood Kolor iz Prnjavora od prvog dana postojanja svojim kupcima pruža najkvalitetnije, najmodernije i tehnološki najnaprednije proizvode, kao i tehničku podršku i servis. Najveći značaj u njihovom poslovanju jeste isporuka kvalitetnog proizvoda, koji će ispuniti očekivanja njihovih kupaca. Kupcima ne prodaju samo proizvode, već su im uvijek na raspolaganju za sve savjete i pitanja. Kao društveno odgovorna firma, sudjeluju u životu zajednice kroz različita sponzorstva i donacije.

14.12.2022. 

U sali Skupštine opštine Prnjavor danas su potpisana tri ugovora o dodjeli podsticajnih sredstava za samozapošljavanje mladih kroz “start up” preduzetništvo za 2022. godinu.

07.12.2022

Razvojna agencija Republike Srpske raspisuje Javni poziv za prijavu privrednih subjekata za sufinansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta „Mreža konsultanata“.

Ukupan iznos sredstava za realizaciju ove faze Projekta je 20.000,00 KM.

U projektu mogu učestvovati poslovni subjekti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 

02.12.2022.

Na osnovu rješenja Načelnika opštine Prnjavor, broj 01/1-022-105-1/22 od 20.06.2022. godine, člana 10. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godine (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, br. 15/22, 26/22 i 32/22) i Zapisnika sa sastanka Komisije za ocjenu prijava, broj 01/1-022-105-3/22 od 30.09.2022. godine, Komisija za ocjenu prijava za dodjelu sredstava u okviru programa pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo, d o n o s i:

Anketa 1

Da li ste upoznati sa strateškim pravcima razvoja opštine?

Anketa 2

Kakva je vaša ocjena opštinske politike prema investitorima u opštini Prnjavor?

Anketa 3

Da li ste upoznati sa izmjenama i dopunama regulacionog plana za poslovnu zonu Vijaka?

Anketa 4

Da li ste zadovoljni kvalitetom javno-privatnog dijaloga u opštini?