• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

U cilju što boljeg odgovaranja na potrebe preduzetnika koji posluju na teritoriji opštine Prnjavor, Opštinska uprava je predvidela “Dane otvorenih vrata” na osnovu posebne Odluke načelnika opštine. Dan otvorenih vrata doprinosi uspostavljanju dodatnog vida komunikacije između lokalnih vlasti i  privrednika i posredovanje u kontaktima privrednika sa predstavnicima drugih institucija na lokalnom nivou i višim nivoima vlasti, relevantnih za poslovanje privrednih subjekata, unapređenje konkurentnosti MSP i preduzetnika, rješavanje njihovih problema i otklanjanje administrativnih i drugih prepreka za njihovo poslovanje.

upravaDan otvorenih vrata za privrednike i preduzetnike će se organizovati kao redovna aktivnost, najmanje jednom u dva mjeseca. Bićete u prilici da sa načelnikom Opštine, na dvomesečnom nivou, zajedno sa predstavnicima Odsjeka za LER, razgovarate o pitanjnima od važnosti za rast i razvoj vašeg poslovanja. Diskutovaće se o problemima sa kojima se suočavate na dnevnom nivou, kao i o strateškim potrebama preduzetnika, a pre svega o potrebama  za infrastrukturi na lokacijama gde radite i poslujete, kao i potrebama za dodatnom finansijskom i nefinansijskom podrškom. Nakon svakog Dana otvorenih vrata, zaposleni u Odsjeka za LER će mišljenja i potrebe preduzetnika predstavljati Privrednom savjetu i opštinskom rukovodstvu. Sve prikupljene smjernice će se korstiti za izradu analiza i izvještaja koji su dalje osnov za pripreme godišnjih planova razvoja MSP i preduzetništva.

Dan otvorenih vrata će biti prilika da se odgovori i na specifične probleme preduzetnike za koje će se obezbjediti prisustvo stručnjaka i predstavnika relevantnih institucija na lokalnom ili višem nivou vlasti, kako bi odgovorili na specifične potrebe privatnog sektora. Specijalizovane institucije sa različitih nivoa vlasti će informisati učesnike o novinama u zakonodavstvu, pružati pojašnjenja o efektima regulative, mogućnostima za dobijanje podrške i, eventualno, najavili naredne planirane korake za definisane teme.

Informacije o održavanju Dana otvoreni vrata i pozivi za preduzetnike će se redovno objavljivati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine i stranici Invest Prnjavor