• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

Partnerska grupa osnovana je na osnovu utvrđenih potreba za bližom saradnjom na razvojnim programima i praktične potrebe da se pripremi i usvoji Strateški plan integrisanog razvoja opštine Prnjavor, kao i potrebe zajedničkog informisanja, kao i harmonizacije razvojnih inicijativa, programa i aktivnosti u Opštini.

Partnersku grupu čine eminentni predstavnici lokalne zajednice, koji svojim znanjima, vještinama i iskustvom značajno doprinose realizaciji Strategije integrisanog razvoja opštine Prnjavor.

Članovi partnerske grupe za razvoj opštine prnjavor potpisali su Sporazum o strateškim ulogama i zadacima u partnerstvu.

Članovi Partnerske grupe su saglasni da, u skladu sa svojim kompetencijama, znanjima i sposobnostima, preuzmu odgovornost i provode sljedeće strateške uloge i zadatke u Partnerskoj grupi za razvoj opštine Prnjavor:

 • Unapređenje lokalnog poslovnog okruženja analiziranjem i otklanjanjem administrativnih i regulativnih prepreka nad kojima opština Prnjavor Krupa ima nadležnosti, te razvijanje podržavajude poslovne infrastrukture;
 • Iniciranje i razmatranje potrebnih analiza ekonomskog i socijalnog stanja u opštini i u domaćem okruženju, radi strateške procjene konkurentnosti opštine u novim globalnim i lokalnim okolnostima;
 • Kreiranje vizije razvoja opštine Prnjavor, sa ključnim strateškim fokusima i ciljevima za naredni period;
 • Razmatranje i odobrenje sektorskih ciljeva razvoja, programa, projekata i mjera koje se realizuju u okviru sprovođenja Strategije;
 • Saradnja u identificiranju i pripremi projekata koji doprinose ekonomskom i društvenom razvoju, te zaštiti životne sredine opštine Prnjavor, sa posebnim fokusom na one projekte i mjere koji više doprinose zapošljavanju i socijalnom uključivanju osjetljivih grupa;
 • Savjetodavno djelovanje, te pružanje pomoći u implementaciji programa i projekata;
 • Ulaganje napora u privlačenje sredstava iz lokalnih/regionalnih, domaćih i međunarodnih izvora za buduće projekte i mjere razvoja opštine;
 • Praćenje širih razvojnih politika i uticaja javnih politika na ekonomski i društveni razvoj opštine;
 • Imenovanje radnih grupa u skladu sa prepoznatim potrebama i aktivnostima na području razvoja opštine. Radne grupe će operativno sarađivati sa međunarodnim i domaćim programima, projektima i institucijama u pripremi i realizaciji razvojnih strategija, programa i aktivnosti;
 • Podrška međunarodnoj saradnji i koordinacija razvojno orijentisanih napora, aktivnosti i projekata sa drugim opštinama, regijama, entitetskim i državanim institucijama, međunarodnim organizacijama i sl.

Principi rada Partnerske grupe

 • Zajednički interes
 • Proaktivni pristup
 • Širenje partnerstva
 • Preuzimanje odgovornosti.

Zapisnici sa sastanaka Partnerske grupe

Zapisnik sa Prvog sastanka Partnerske grupe

Zapisnik sa Drugog sastanka Partnerske grupe

 

javna rasprava
drugi sastanak pg